Javno vodstvo po razstavi Foto/grafika

15. 05. 2022
440h/fotografika_urska_boljkovac__36_.jpg
Foto: Urška Boljkovac. Arhiv MGLC.

nedelja, 15. maja, ob 11. uri
Grad Tivoli

Vabljeni na javno vodstvo po razstavi Foto/grafika: vloga fotografije v grafiki in grafičnem oblikovanju sedemdesetih let.
Po razstavi nas bo popeljal kustos Gregor Dražil.

Ob koncu šestdesetih let minulega stoletja so se začeli v grafičnih in grafičnooblikovalskih podobah ob ustaljenih likovnih elementih pojavljati inserti fotografskega značaja. Uporaba koščkov ali celotnih fotografij je kmalu postala priljubljen izrazni prijem, ki mu lahko sledimo celotna sedemdeseta leta in dalje. Projekt Foto/grafika, ki ga sestavljata razstava in monografija, skuša osvetliti pojav fotografske podobe in fotografskega razmišljanja v grafiki in grafičnem oblikovanju.
Na razstavi predstavljamo umetnike, ki so izkoristili tehnične možnosti sitotiska in kseroksa, pa tudi ustvarjalce, ki so vrhunske likovne rezultate dosegali v klasičnih grafičnih tehnikah. Skušali bomo preseči pogosto umetno postavljeno mejo med umetniško grafiko in grafičnim oblikovanjem pa tudi razrahljati ločnico med »mainstream« umetnostjo in alternativno produkcijo.

Kustosa razstave: Gregor Dražil in Lucija Šutej

Vstopnina za razstavo, vodstvo je brezplačno.
Prijave: trgovina@mglc-lj.si