Narava, umetnost, zdravje: terapevtska moč ustvarjanja v naravnem okolju

24. 09. 2022
440h/instagram_vizualije_1200x1200.jpg

sobota, 24. 9., ob 11.00
pred MGLC Gradom Tivoli, Pod turnom 3

Trajanje: 2 uri
Prijave: zdruzenje.szut@gmail.com
Bodite udobno ter vremenu primerno oblečeni in obuti. S seboj imejte dovolj vode.
Dogodek je brezplačen.

Prijazno vabljeni na umetnostno terapevtski dogodek v naravi. Dobimo se pred gradom Tivoli, od koder bomo skupaj odšli na krajše izkustveno potovanje, ki nam bo ponudilo možnost, da se z naravo pristneje povežemo, z njo skupaj ustvarjamo in se od nje učimo. Narava nam ne bo nudila le svojega prostora in materialov za ustvarjanje, temveč bo naša sodelavka v terapevtskem procesu.

Dogodek je vpet v Evropski dan likovne terapije (Day of Art Therapy in Europe - DATE). Organizira ga Slovensko združenje umetnostnih terapevtov v sodelovanju z MGLC Švicarijo. Pobudnica dneva je Evropska zveza za likovno terapijo.  

Več o pomoči z umetnostjo v naravi in samem dogodku:

V Evropi in po svetu je pomoč z umetnostjo kot terapevtska metoda in sodobna oblika pomoči ljudem uveljavljena že vrsto let. Ob uporabi različnih izraznih in umetniških sredstev namreč lažje izrazimo svoja čustva, misli, notranja doživljanja in druga občutja. Pomaga nam poiskati in okrepiti lastne ustvarjalne potenciale, ki nas lahko podprejo pri vsakodnevnih preprekah. Ko se v proces pomoči z umetnostjo kot so-terapevtko vključi tudi naravo, lahko vsi vključeni dosežemo večje zavedanje in skupno zdravljenje. 

Angleški naziv dogodka je Day of Art Therapy in Europe - DATE. V slovenščini beseda “date” pomeni zmenek. V našem primeru je to zmenek z naravo, z umetnostjo, z nami samimi, da raziščemo svoj ustvarjalni tok, ki nas prežema v naravnem okolju. Ko enkrat začutimo ta tok, nas lahko spremlja tudi v vsakodnevnem življenju, ko je marsikdaj potrebno napeti vse svoje ustvarjalne žilice, da najdemo rešitev ali izhod iz različnih situacij. Hkrati nam ponudi možnost in prostor, da razširimo ali preoblikujemo svoj pogled nase, na ljudi, ki nas obdajajo, in način življenja, ki ga živimo.

Spoznajte terapevtsko moč ustvarjanja v naravnem okolju.