Pazi, sveža grafika! #7 Borut Krajnc: Resnica in laž: primer beguncev

06. 09. 2017 - 20. 10. 2017
440h/laz_in_resnica-borut_kranjc_urska_boljkovac__1_.jpg
Borut Krajnc: Resnica in laž: primer beguncev. Foto: Urška Boljkovac. Arhiv MGLC.

Borut Krajnc (1964, Ljubljana) je dokumentarni fotograf in fotoreporter, ki je v preteklosti delal za različne slovenske časopise, kot so Tribuna, Demokracija in Mladina; pri slednji deluje vse od leta 1991. Krajnc je razvil izjemno senzibilnost za lokalne in globalne socialnopolitične pojave. Poglobljeno obravnava odnose med politiko in gospodarstvom, pri čemer uporablja tako konceptualne kot dokumentarne fotografske pristope. Leta 2015 je budno spremljal begunski in migracijski val, ki je potekal tudi skozi Slovenijo.