Performans Agnes Momirski, siXren (Verbum Medicinae)

26. 07. 2020
440h/87440694_2033228326823868_2295187916906823680_o.jpg
Foto: Urška Boljkovac. Arhiv: MGLC.

PERFORMANS
Agnes Momirski, siXren (Verbum Medicinae)
Nedelja, 26. 7., 20.00–21.00, pred Švicarijo

siXren (verbum medicinae) je glasbeni ritualni performans umetnice Agnes Momirski, ki se navdihuje pri starodavnih načinih izvajanja t.i. zdravilne retorike. Delo tako raziskuje psihoaktivne učinke starodavnih verbalnih in zvokovnih formul, ki so se uporabljale v zdravilnih ritualih, vendar jih hkrati abstrahira in povezuje z matrico sodobnih zvokov.

Delo siXren (verbum medicinae) je nastalo v sodelovanju z beepblip (zvok) in Brino Vidic (vizualno oblikovanje in kostumografija).