Odprt je JAVNI RAZPIS za oddajo umetniških ateljejev v MGLC Švicariji v brezplačno uporabo za izvajanje kulturne dejavnosti

Javni zavod Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je upravljavec MGLC Švicarije, rezidenčnega in ustvarjalnega centra, ki se nahaja na naslovu Pod turnom 4, Ljubljana. V MGLC Švicariji je na voljo za oddajo enajst (11) delovnih umetniških ateljejev v brezplačno uporabo za izvajanje kulturne dejavnosti.

Delovni umetniški ateljeji so namenjeni ustvarjalcem, ki aktivno delujejo na področju vizualnih umetnosti. Namen javnega razpisa je ustvarjalcu ali ustvarjalki oddati v brezplačno uporabo atelje za obdobje petih (5) let in z umetniško prakso ustvarjalcev razvijati programsko vizijo MGLC Švicarije.

Kdo se lahko prijavi?

Upravičene osebe za sodelovanje na razpisu so posamezniki:

1) ki opravljajo dejavnost na področju vizualnih umetnosti in imajo akademski naziv s tega področja oziroma so kot posamezniki vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo s poklicem slikar, kipar, ilustrator, fotograf, grafik, avtor stripov, videast, intermedijski umetnik;

2) izkazujejo visok nivo kvalitete in izvirnosti dosedanjega dela na področju vizualnih umetnosti v zadnjih desetih letih (2012–2021), kar prijavitelj dokazuje na podlagi predloženih referenc v prijavnem obrazcu;

3) imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Ljubljana in svojo dejavnost opravljajo pretežno v Ljubljani;

4) niso lastniki prostorov, v katerih lahko izvajajo svojo dejavnost;

5) v primeru umetnikov, ki že uporabljajo delovne ateljeje v MGLC Švicariji (2017–2022) in se ponovno prijavljajo na razpis, so določeni še naslednji pogoji,

- da izpolnjujejo pogodbene obveznosti do upravitelja;

- da skrbno in odgovorno upravljajo s prostorom;

- da na dan oddaje prijave na razpis nimajo neporavnanih obveznosti, ki se nanašajo na uporabo prostorov v MGLC Švicariji.

Natančnejši pogoji za sodelovanje na razpisu so obrazloženi v razpisni dokumentaciji (besedilo razpisa).

Rok za prijavo

Prijavitelji morajo vloge z dokazili poslati priporočeno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici "JR ATELJE v MGLC Švicariji– NE ODPIRAJ". Na zadnji strani ovojnice morajo obvezno navesti ime, priimek in naslov prijavitelja. Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 5. 2022 do 24:00 ure.

Razpisna dokumentacija

- besedilo razpisa (pdf),

- prijavni obrazec (doc),

- vzorec pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo (pdf),

- strateški načrt javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center 2021–2025 (pdf).

Želim prejemati novice na e-mail:
ARHIV

Ana Sluga: Pasivni torzo, pop-up enodnevna razstavna postavitev

torek, 4. oktober 2022, od 18. do 22. ure
MGLC Švicarija

V ustvarjalnem in rezidenčnem centru MGLC Švicariji ustvarja trinajst umetnikov in umetnic. Njihovo delo je na ogled v okviru enodnevnih dogodkov pod skupnim imenom Iz ateljejev. Tokrat se na razstavni postavitvi s svojo aktualno slikarsko produkcijo predstavlja slikarka, fotografinja in videoumetnica Ana Sluga. 

Več.


Foto: Arhiv Ane Sluga.

Skrivno življenje Švicarije in Cankarjanska zagozda umetnika Ištvana Išta Huzjana

četrtek, 6. oktober 2022, ob 18. uri
MGLC Švicarija

Skrivno življenje Švicarije, predstavitev publikacije
Ištvan Išt Huzjan: Cankarjanska zagozda
(razstava je na ogled do 23. oktobra 2022)

Vljudno vabljeni na predstavitev publikacije Skrivno življenje Švicarije, tretje iz serije Umetnost v parku Tivoli. Publikacija, ki sta jo uredili in napisali Yasmín Martín Vodopivec in Vesna Česen Rošker, bralce in bralke vodi skozi zgodovino vrtov ljubljanskega mestnega parka in nekdanjega zabaviščnega dogajanja do obronka gozda pod Rožnikom, kjer stoji obnovljena Švicarija. Nekoč hotel, danes ustvarjalno in rezidenčno središče skriva številne zgodbe nekdanjih hotelskih gostov, umetnikov in stanovalcev. Med njimi je tudi »misterij Cankarjeve sobe«. Prav ta je ob pripravi publikacije spodbudil umetnika Ištvana Išta Huzjana, da je ustvaril umetniško intervencijo Cankarjanska zagozda, katere ozadje predstavlja razstava, ki spremlja predstavitev publikacije.

Več.


Foto: Arhiv Ištvana Išta Huzjana

Sito vikend, grafična delavnica z Leonom Zuodarjem in Jakobom Puhom

petek–nedelja, 7.–9. oktober 2022
Grafični atelje MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

Cilj delavnice je izdelava grafične knjige - publikacije manjšega obsega v formatu A4. Vsak izmed udeleženih prispeva en motiv v največ dveh barvah, temo udeleženci določijo skupaj na začetku delavnice. Motiv izdelamo ročno v tehniki risbe, kolaža, lahko vključimo tudi fotografijo, ki jo ročno prerišemo na film.  

Poudarek je na skupinskem delu in skupnostnem vzdušju. Grafično knjigo izdelamo v nakladi, ki ustreza številu udeleženih; vsak udeleženec prejme svoj izvod.

Delavnico vodita slikar in grafik Leon Zuodar, tudi eden od razstavljajočih avtorjev na razstavi Odtisi in vtisi 2, ter Jakob Puh, tiskar, likovni pedagog in vodja Grafičnega ateljeja MGLC.

Delavnica je namenjena poznavalcem in izkušenim na področju grafičnega ustvarjanja. Skupina je omejena na največ osem oseb, prisotnost udeležencev je obvezna od začetka do konca delavnice. Prijave s prijavnico do zapolnitve mest na lili.sturm@mglc-lj.si.

Več.


Foto: Urška Boljkovac. Arhiv MGLC.