Andrej Jemec, Geometrija in rokopis 1967–1983

29. 07. 2014 - 02. 11. 2014
440h/06_crnikvadrat_1976_splet.jpg
Črni kvadrat, 1976, sitotisk, 96 x 69,5 cm

Andrej Jemec je konec devetdesetih let daroval v stalno zbirko Mednarodnega grafičnega likovnega centra 68 sitotiskov, ki predstavljajo kratko, a sklenjeno serijo, nastalo v sedemdesetih letih. To je bilo obdobje umetnikovega izrazitega zanimanja za barvno abstrakcijo pod vplivom hard-edge slikarstva, kar je v grafiki lahko učinkovito in dosledno izpeljal ravno s tehniko sitotiska. Prav tej grafični seriji je bila leta 1996 v MGLC posvečena razstava, ki je dopolnila prikaz Jemčevega grafičnega ustvarjanja, potem ko so že bile predstavljene njegove zgodnejše grafike v tehniki globokega tiska. Z obsežnim katalogom razstave je MGLC tako zaokrožil študijski prikaz enega najvidnejših in osrednjih ustvarjalcev slovenske likovne scene. [1]

Ponovni prikaz Jemčevih sitotiskov ponuja drugačen vpogled v zanimivo umetnikovo ustvarjalno obdobje. Osredotoča se na točno določeno obdobje, in sicer od leta 1969 do leta 1983, in z zanimivimi in pomembnimi dopolnitvami kaže idejni kontekst, s pomočjo katerega lahko sledimo umetnikovemu analitičnemu pristopu in odkrivanju tehnoloških značilnosti takrat še relativno nove grafične tehnike sitotiska.

Razstava barvnih sitotiskov Andreja Jemca, na kateri si je možno ogledati še sočasne risbe, slike, mobilne objekte in kolaže, razkriva umetnikovo raziskovalno vnemo po obvladovanju posameznega izraznega medija in njihovem medsebojnem nadgrajevanju v premišljeno strukturirano in likovno izčiščeno celoto, ki je še posebno aktualna v današnjem času, polnem medijske raznovrstnosti, impulzivnih idej ter hipnih in začasnih rešitev.

[1] Andrej Jemec. Pregledna razstava barvnih sitotiskov 1969–1991, MGLC, Ljubljana, 1997.

SPREMLJEVALNI PROGRAM
http://www.mglc-lj.si/files/data/spremljevalni_program_slo.pdf

KATALOG 
Razstavo spremlja katalog s spremnim besedilom kustosa razstave Božidarja Zrinskega. 

urednika Andrej Jemec, Božidar Zrinski
Ljubljana, 2014
32 strani, slovenski in angleški jezik, barvne reprodukcije
cena 5 EUR