Foto/grafika

01. 04. 2022 - 19. 06. 2022
440h/foto_grafika.jpg

Foto/grafika
Vloga fotografije v grafiki in grafičnem oblikovanju sedemdesetih let

1.4.2022–19.6.2022
MGLC – Grad Tivoli

Ob koncu šestdesetih let minulega stoletja so se v grafičnih in grafičnooblikovalskih podobah ob ustaljenih likovnih elementih začeli pojavljati inserti fotografskega značaja. Uporaba koščkov ali celotnih fotografij je kmalu postala priljubljen izrazni prijem, ki mu lahko sledimo celotna sedemdeseta leta in kasneje. Projekt Foto/grafika, ki ga sestavljata razstava in monografija, skuša osvetliti pojav fotografske podobe in fotografskega razmišljanja v grafiki in grafičnem oblikovanju. Zanima nas, katere družbene, tehnične in konceptualne novosti so ga spodbudile in kako se je, glede na različne umetniške smeri in kontekste, fotografsko zaznamovana grafika spreminjala v razmeroma kratkem obdobju dobrih desetih let, torej od poznih šestdesetih do zgodnjih osemdesetih let. 


Razstavo sestavljata dokumentarni in razstavni del, na ogled pa so dela več kot 40 umetnic in umetnikov. Izšla je obsežna monografija, ki med drugim uvršča slovensko produkcijo v širši regionalni okvir.

Sodelujoči umetniki:
Zvest Apollonio, Dušan Benko, Berko, Janez Bernik, Brane Bitenc, Vesna Črnivec, Harald Draušbaher, Bronislav Fajon, Marko Gosar, HC Kolektiv, Aldo Ivančič, Stane Jagodič, Jure Jančič, Zmago Jeraj, Boris Jesih, Bogoslav Kalaš, Oskar Kogoj, Neven Korda, Nino Kovačević, Janez Koželj, Marjan Kravos, Peter Krivec, Miljenko Licul, Lojze Logar, Anita Lopojda, Dušan Mandić, Adriana Maraž, Janez Matelič, Simon Mlakar, Ranko Novak, Iztok Osojnik, Jani Osojnik, Milan Pajk, Dušan Pirih Hup, Duba Sambolec, Aleš Sedmak, Judita Skalar, Peter Skalar, Darko Slavec, Jože Spacal, Cveta Stepančič, Janez Suhadolc, Gorazd Šefran, Rudi Španzel, Jane Štravs, Matjaž Vipotnik, Cveto Zlate, Milan Zornik