KAKO BITI UMETNIK IN POSLOVNEŽ?

06. 07. 2019
440h/unknown_.jpeg
Amy Whitaker Assistant Professor, Visual Arts Administration, NYU.

6. 7. 2019, 10:00–14:30

Vabimo k sodelovanju na enodnevni delavnici:

Poslovna šola za umetnike: Ustvarjalni pristop k načrtovanju poslovanja

Program delavnice obsega obravnavo posla kot kreativne prakse, kako biti korak pred drugimi, upoštevanje virov, časa in stroškov, analizo rentabilnosti, poslovni načrt kot narativni pripomoček ter zaključek in vprašanja. Delavnico vodi Amy Whitaker, izredna profesorica na Univerzi v New Yorku. Podiplomski študij iz menedžmenta je končala na Yale School of Management, podiplomski študij iz slikarstva pa na Slade School of Fine Arts; je avtorica knjig Museum Legs (2009) in Art of Thinking (2016).

Program:
1. Posel kot kreativna praksa
Kako zaščititi svoj prostor in razširiti doseg
Omejitve in pomanjkljivosti jezika
Pomen iznajdbe točke B

2. Kako biti korak pred drugimi (praktično interaktivni del)
Kako do temeljnega vprašanja, ki poganja vaše delo (ali ta projekt)
MDQs

3. Viri, čas in stroški
Revizija virov: vse, kar potrebujete za delo (interaktivna vaja)
Čas in denar: navzkrižno subvencioniranje in kaj spodbuja vaše raziskave in razvoj R&R (zgodba o primeru in interaktivna vaja)
Stalni in spremenljivi stroški
Urejanje stroškov in proračuna s pomočjo preglednic (interaktivna vaja)

4. Analiza rentabilnosti
Načrtovanje mehanizmov, ki zagotavljajo sredstva za vaš projekt
Subvencije in dobiček – kako soobstajata?

5. Drugi stroški in ugodnosti
Zunanje okoliščine
Stroški transakcij
Doseg in področje delovanja

6. Poslovni načrt kot narativni pripomoček
Uvod v poslovne načrte
Analiza primera (interaktivni del)
Delo s predlogami in izzivi kolektivnega oblikovanja (interaktivni del)
Poslovni načrt – vaja (interaktivna vaja)

7. Zaključek in vprašanja

***

Prednost pri prijavi imajo študentje in diplomanti umetniških šol in akademij.
Kotizacija: 35 eur

Prijavni obrazec

Prijave na: petra.derganc@mglc-lj.si