KNJIGA “MENEDŽER DA SEM? SEM.”

20. 12. 2020 - 31. 12. 2021
440h/56_foto.jpg

Ob koncu leta, v katerem smo obeležili 100. obletnico rojstva Zorana Kržišnika (1920–2008), smo v MGLC izdali knjigo, posvečeno enemu od mnogih zanimivih vidikov življenja in dela enega najpomembnejših likovnih delavcev pri nas. Publikacija “Menedžer, da sem? Sem.” prinaša vpogled v zanimivo mednarodno menedžersko delovanje Zorana Kržišnika od petdesetih let 20. stoletja dalje, njegove ambicije, vizije, dosežke in nekatere neuspehe. Kržišnikova zgodba se vseskozi prepleta in je neločljivo povezana z vzpenjajočimi se mednarodnimi karierami danes pomembnih slovenskih in drugih jugoslovanskih likovnih umetnikov, ter širšim kulturnim in političnim dogajanjem v jugoslovanskem prostoru petdesetih, šestdesetih in začetka sedemdesetih let.

Avtor publikacije je Gregor Dražil, kustos v MGLC, oblikoval pa jo je Ivian Kan Mujezinović. Besedilo je dvojezično, slovensko in angleško.

Knjiga  je na voljo v muzejski trgovini v Gradu Tivoli in v spletni trgovini.

Knjigo si lahko ogledate na povezavi:
“Menedžer da sem? Sem.”

 

Kliknite na video, ki odstira pogled na 70. leta in dogajanje na slovenski likovni sceni. V videu se Zorana Kržišnika spominjajo njegovi nekdanji sodelavci.