Mednarodna konferenca: Geslo: Grafika

07. 03. 2014
440h/mglc_passwordprindmaking_logokonferenca_03.jpg

Umetniška grafika ima značilno in pomembno zgodovino v svetu umetnosti. Od renesanse so grafike umetnikom omogočale širiti ideje in dela po svetu, saj je zmogljivost tiska, da lahko proizvaja multiplicirane podobe, vzpostavljala komunikacijo s širšim krogom ljudi.

Naše razumevanje sodobne umetniške grafike kot umetniške produkcije nasploh je nenehno na preizkusu, saj se pred našimi očmi zlivajo, prehajajo, zabrisujejo in brišejo robovi umetnosti.  Zgodovina sodobne umetniške grafike je precej razburljiva, saj so jo še ne tako daleč nazaj umetniki, teoretiki najbolj pa umetniški trg obravnavali kot alkimistično disciplino, rezervirano le za redke izbrance. Taka obravnava,  povezana z zgodovinskim izvorom grafike, njeno povezanostjo s tradicionalnimi grafičnimi tehnikami in mojstrstvom je bila legitimna nekje do šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko jo je  pod vprašaj postavil pojav pop arta in vpeljava sitotiska v grafično produkcijo. Takrat se je tudi pojavilo teoretično vprašanje o tem, kaj sploh je sodobna umetniška grafika. To vprašanje je prisotno še danes in si ga vsi, ki se ukvarjamo s sodobno umetniško grafiko, neprestano postavljamo in preverjamo odgovore. To vprašanje je danes pravzaprav še bolj živo, ker tradicionalne grafične tehnike nadomeščajo novi ustvarjalni pristopi in so se meje zaznavanja in dojemanja našega sveta v zadnjih petdesetih letih, zlasti po zaslugi digitalne tehnologije, izrazito spremenile.

Tradicionalni koncept grafike, kot smo že ugotovili, že dolgo ni več merodajen, kadar govorimo o sodobni grafični produkciji.Tudi umetniki neprestano preizprašujejo ne samo koncepte umetniškega ustvarjanja, ampak tudi značilnosti tehnik, medijev, procesov in odnosov znotraj sodobne umetniške grafike. Ob vsej poplavi digitalnega v sodobni umetniški produkciji pa opažamo naraščajočo tendenco vračanja k najbolj izvornim principom in načinom grafičnega medija. Razstave mednarodnega tipa, kot so bienali, trienali in različni festivali, namenjeni grafičnemu mediju so, veliko bolj kot sejmi, najboljši prostori preverjanja stanja in utripa na področju sodobne umetniške grafike, so pa tudi dobra priložnost za teoretični diskurz o umetnosti.

Dejstvo ostaja, da je grafika je medij, ki, vezan na dolgotrajen proces in poznavanje različnega mehansko-kemičnega znanja in spretnosti, sobiva v sodobnem umetniškem izražanju. Morda ni v središču pozornosti, morda je celo nekakšna “ogrožena vrsta”, izključena iz večine velikih dogodkov sodobne umetnosti, toda ali to pomeni, da njena tvornost ni živa in da nima moči vplivati na to, kako vidimo stvari in razmišljamo o njih, kar je bistvo umetnosti?

Vprašanja o  živosti sodobne grafike, njeni moči, aktualnosti, njenih mejah in nenazadnje njenih manifestacijah se nam neprestano porajajo, kar je pokazatelj, da je sodobna grafika živ del umetnostnega sistema, saj obstaja potreba  po njenem neprestanem preverjanju in vrednotenju ter iskanju poti za dvigovanje njene vrednosti na vseh področjih umetnostnega sveta.

Konferenca, ki je sestavni del evropskega projekta Password: Printmaking, potujoča razstava in umetniške rezidence (2012−2014), želi osvetliti različne teoretične in praktične poglede na nekaj večno aktualnih tem, povezanih z našim razumevanjem grafike in tiskane umetnosti v spreminjajočem se okolju sodobne umetniške produkcije nasploh.

 

Mednarodna konferenca: Geslo: Grafika

Datum: 7. 3. 2014

Kje: Avditorij Moderne galerije

Organizator: Mednarodni grafični likovni center (MGLC), Breda Škrjanec, muzejska svetovalka MGLC

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Program

8.15.–9.00
Registracija, jutranja kava

9.00– 9.35
Uvodni pozdrav

Nevenka Šivavec, direktorica MGLC

Uvodni nagovor in predstavitev programa

Breda Škrjanec, muzejska svetovalka MGLC

Uvod v konferenco

Luiz Camnitzer, umetnik

9.35–10.35
Vloga grafike v sodobni umetniški praksi

Paul Coldwell: Vloga grafike znotraj sodobne umetnostne prakse

Javier Martín-Jiménez : Moč podobe: Multiplikacija v španski nastajajoči umetnosti

Marta Anna Raczek-Karcz: Natisni ali pusti, kot je! – Nekaj misli o tem, kaj teorija umetnosti digitalnih medijev pravi o “digitalni grafiki”

10.35–11.00
Kava

11.00–12.00
Raziskovanje meja grafike in grafičnega

Thomas Kilpper: Grafika v premikanju, Mobilni grafični projekti in delavnice

Carlos Bayod Lucini: Grafika kot objekt

Michael Schneider: Izzivi grafičnega medija

12.00–12.15
Odmor

12.15–13.00
Pogovor in komentarji

Moderator Paul Coldwell

13.00–15.00
Čas za kosilo

15.00–17.00
Zgodovina in prihodnost mednarodnih grafičnih razstav (bienali, trienali, festivali)

Anthony Gardner: Rekonceptualizacija sveta: Razstave svetovne umetnosti v dobi treh svetov

Deborah Cullen: Na kontaktnih točkah: vztrajnost sodelovanja v grafiki

Eha Komisarov: Nepismenost po pismenosti

Nevenka Šivavec: Grafični bienale Ljubljana − hegemonija medija

17.00−17.15
Kava

17.15–18.00
Pogovor in komentarji

Moderator dr. Anthony Gardner

18.00
Zaključek konference

Vstop prost

 


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.