MGLC je prejel nagrado ŽIVA 2019: posebno priznanje za odprtost in pozornost muzeja do obiskovalcev

04. 10. 2019
440h/ziva_award__foto.jpg
Nagrada Živa

MGLC – Mednarodni grafični likovni center (Ljubljana) je na svečani podelitvi nagrade Živa Awards 2019 / Nagrada Živa 2019 v Baru v Črni gori prejel nagrado za odprtost in pozornost do obiskovalcev.

MGLC se je za nagrado prijavil na podlagi novopridobljene Švicarje in celoletnega projekta v 2018 z naslovom Švicarija: skupnost, umetnost in narava, večplastne razstave in razvejanega inovativnega programa za vse ciljne skupine obiskovalcev, ki ga je sofinancirala Mestna občina Ljubljana.

Za nagrado je kandidiralo petindvajset finalistov iz slovanskih držav, ki jih je v preteklih mesecih obiskala 12-članska mednarodna žirija strokovnjakov iz Evropske muzejske akademije in Foruma slovanskih kultur in odločala o nagrajencih.

V utemeljitvi nagrade je žirija zapisala: Gre za poseben in živahen muzej oziroma mednarodno uveljavljen center za grafično in sodobno umetnost. Razširjena področja delovanja centra vključujejo tudi razvoj občinstva in različne oblike komuniciranja z ustvarjalci in obiskovalci, ki so dobila zalet z odprtjem nove, nedavno obnovljene enote (Švicarije). Sama narava centra igra pomembno in neprecenljivo vlogo pri snovanju, oblikovanju in umeščanju javnih dejavnosti centra glede na vsebino in kontekst obeh muzejskih enot.

Nagrado Živa podeljuje Forum slovanskih kultur, mednarodna organizacija, ustanovljena leta 2004. Nagrada, ki jo podeljujejo od leta 2012 naprej, je ime dobila po slovanski boginji življenja, mladosti, lepote, vitalnosti in plodnosti. Tudi ključni kriteriji izbora za nagrado Živa sledijo tem vrednotam; to so družbena odgovornost, ustvarjalnost, interpretacija, komunikacija, dobra uporaba virov, izobraževanje, konzerviranje in raziskovanje. Za nagrado lahko kandidirajo vsi muzeji od tehničnih do zgodovinskih, prirodoslovnih do arhitekturnih, etnografskih in umetnostnih; najpomembnejši kriterij je odprtost muzeja in prepričanje, da sta znanje in izmenjava izkušenj ključna za oblikovanje vplivnejše vloge muzejev v naši družbi.