Milenijci v četrti industrijski revoluciji, pogovor

26. 10. 2021
440h/iskra_delta_urska_boljkovac__1___003_.jpg
Foto: Urška Boljkovac. Arhiv MGLC.

Zazrti v prihodnost, ki jo skušajo razumeti z vidika internetnega kozmopolitstva, pisci prispevkov v zborniku esejev in fikcije Milenijski dosje razmišljajo o preteklih prihodnostih, nadidentifikaciji s popom, aktualnih kulturnih vojnah, novih starih svetovnih ontologijah. V trenutku, ko nimajo česa izgubiti, brez tehnofobije, ki je dolgo zaznamovala polje humanistike, premišljujejo o odprtih možnostih, ki jih poraja nova tehnološka revolucija z vidika ljubljanskih milenijcev.

Sodelujejo: Natalija Majsova, Jernej Kaluža, Tibor Hrs Pandur, Anja Radaljac, Urška Preis in Robert Kuret.

Pogovor vodi Muanis Sinanović.

Obiskovalci pogovora prejmejo brezplačni izvod Milenijskega dosjeja.