Natalija Juhart Brglez: Linije vsakdana

25. 10. 2022 - 11. 12. 2022
440h/tiskanje_grafike_urska_boljkovac__8_.jpg
Foto: Urška Boljkovac. Arhiv MGLC.

25. 10.–11. 12. 2022
MGLC Grad Tivoli

Odprtje: torek, 25. oktobra 2022, ob 13. uri.

Razstava z naslovom Linije vsakdana predstavlja grafična dela, s katerimi avtorica Natalija Juhart Brglez spreminja prepoznavno in pričakovano podobo in razumevanje mestne vedute kot zgodovinsko uveljavljenega likovnega motiva. Na eni strani jih lahko gledamo kot konceptualno likovno rešitev preoblikovanja podobe urbane krajine v kolažiranje pogledov ter na drugi kot domišljijsko risanje in odkrivanje manj vidnih značilnosti mest. Ustvarjanje Natalije Juhart Brglez bi lahko opisali kot širjenje pogleda onkraj domačega vrta ali skozi okno ateljeja na kompleksnejše likovno zaznavanje mestne krajine in urbanega okolja. Njen likovni jezik je v formalnem smislu preprost in temelji na črtah in barvnih ploskvah. Z njimi nam razkriva podobo mesta, ki ni zgolj posnetek dejanskega stanja, ampak se pred nami izrisuje kot življenjski prostor mnogih edinstvenih podrobnosti. To so lahko drevo, stopnišče, ograja, most, poudarjen arhitekturni element, prostorska umestitev spomenika in podobno. Grafike Natalije Juhart Brglez so likovne interpretacije in vizualna premišljevanja o prostorih mesta, njegovih arhitekturnih in kulturnih značilnostih, ki ne potrebujejo upodobljene množice ljudi v slogu vedut kulturnozgodovinskih prestolnic, saj svojo živost ponazarjajo ob preudarno izbranih pogledih, s katerimi postane mesto osrednji protagonist motiva. S premišljeno izbranimi grafičnimi tehnikami suhe igle, jedkanice in sitotiska okrepi in nadgradi likovno izraznost risbe. Pri poglobljenem opazovanju lahko na grafikah najdemo tudi namerne ali spontane napake v obliki poševnih linij, v izbrisanih delih arhitekture in pomenu zrcalne risbe pri snovanju matrice. 

Serija treh najnovejših jedkanic, ki so prvič predstavljene javnosti, se osredotoča na Ljubljano in nekaj njenih osrednjih prepoznavnih kulturnih in arhitekturnih simbolov. Pogled na Plečnikovo tržnico sestavljajo različne perspektive, s katerimi zarisuje shematičnost arhitekturnih linij v prostoru in jih kombinira z mehkobo šrafiranega ozadja in razgibane rečne gladine Ljubljanice. Takšen likovno formalni pristop se še bolj izrazi na grafiki z naslovom Med nebotičniki, na kateri poudarjena množica vertikalnih linij, s katerimi so izrisane in ponazorjene ljubljanske stolpnice, objema prostoročno izrisano, skoraj načečkano ogromno drevo z bogato razraščeno krošnjo. Vse tri grafike prežema kontrast med ravno, arhitekturno natančno, perspektivično risbo in prostoročno izrisanimi detajli, ki likovno formalni pristop nadgradijo tudi v vsebinskem smislu, saj v grafiko vnašajo pridih življenja, lepoto naravnih oblik in občutek kaosa.

Serija treh sitotiskov podob mariborskih mestnih trgov, nastalih v Grafičnem ateljeju Mednarodnega grafičnega likovnega centra, temelji na formalnih značilnostih sitotiska, ki omogoča tiskanje enakomernih površin v obliki različno debelih ravnih črt in barvnih ploskev. Tudi na teh grafikah jih lahko opazujemo v kontrastu s svobodnejšimi linijami izrisanih dreves in figur spomenikov. Na motivih izstopa uporaba črnih in modrih barvnih ploskev, s katerimi poudarja likovne značilnosti raznovrstnih pogledov na trge mesta ob Dravi.

Natalija Juhart Brglez se na motivih jedkanic, akvatint in sitotiskov s kubistično izoblikovanim pogledom osredotoča na raziskovanje razumevanja mestne vedute, na kateri izstopajo s prepoznavno perspektivično risbo poudarjene in z likovnimi sredstvi izpostavljene mnoge reference iz zgodovine umetnosti posameznega upodobljenega mesta, kar njene grafike ob tehnični dovršenosti dela moderne in aktualne v današnjem času, predvsem pa izrisujejo njen edinstveni pogled na to, kar opazuje in kako to razume.

Božidar Zrinski

Natalija Juhart Brglez (1992) je leta 2018 zaključila magistrski študij likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in leta 2019 še magistrski študij grafike na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.

Največ ustvarja v klasični grafični tehniki globokega tiska, jedkanici in akvatinti oziroma njuni kombinaciji. Hkrati ustvarja še šivane risbe, pri katerih z uporabo črne niti raziskuje različne kvalitete, ki jih ta ponuja. Zadnje leto se posveča risbi s flomastrom, njen motiv pa so arhitekturno-urbanistične posebnosti Maribora, kjer umetnica trenutno živi in ustvarja.
Redno razstavlja doma in v tujini, med drugim je sodelovala na bienalu Utazu Art Award 2018 in 2020 v Utazu na Japonskem, na 10. mednarodnem trienalu Bitola v Makedoniji, na 4. mednarodnem grafičnem trienalu v Beogradu v Srbiji, na Majskem salonu 2018 – Grafika. Za svoje delo je bila večkrat nagrajena, tudi z nagrado odličnosti za grafiko na japonskem natečaju bienala Utazu Art Award 2018, s priznanjem Bienala slovenske grafike Otočec, Novo mesto, s študentsko Prešernovo nagrado ALUO UL 2017/2018, in sicer za cikel sedmih grafik, posvečenih Benetkam.

SPREMLJEVALNI PROGRAM

torek, 25. 10. 2022, ob 13.00
Odprtje in vodstvo po razstavi z umetnico Natalijo Juhart Brglez in kustosom razstave Božidarjem Zrinskim.
sobota, 3. 12. 2022, 10.00–18.00
Ta veseli dan kulture – dan odprtih vrat razstave
ob 15.00
Vodstvo po razstavi z umetnico Natalijo Juhart Brglez in kustosom razstave Božidarjem Zrinskim.

Natalija Juhart Brglez: Linije vsakdana 
Videopredstavitev
Dostopno na spletni strani MGLC in družbenih omrežjih MGLC ter na kanalu youtube.

Kurator razstave: Božidar Zrinski.

Ob razstavi Natalije Juhart Brglez bomo sočasno odprli razstavo Črtomirja Freliha Grafike in risbe. Štiri desetletja.