Prečenja

15. 05. 2014 - 20. 07. 2014
440h/huzjan.jpg
Ištvan Išt Huzjan, Lipa iz Pod lipami, 2014 monoprint (edicija sedmih odtisov).

Razstava Prečenja poizkuša predstaviti model distribucije zbirke, ki ne počiva v predalih depojev, ampak problem medijske ploskosti prepoznava kot potencial za sopostavljanje zbirke s sodobnimi umetniškimi deli. Na ta način se v zbirko vnašajo nove vsebine in paradigme, ki so bile v preteklosti morebiti spregledane, a tisto, kar je morda najpomembnejše v kontekstu te geste, je, da se v povezovanju z različnimi sodobnimi umetniškimi praksami poizkuša preseči zastavljeni medijski monolit grafike, ki vlada v zbirki Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Pričujoča razstava je tako simbolna gesta, ki poizkuša opozoriti na to, da zbirka kot materialno zakoličena entiteta ni dovolj, ampak mora njen integralni del postati tudi strategija distribucije le-te. Izbor umetniških del poskuša prikazati tako vsebinski, formalni kot tudi časovni razpon zbirke Mednarodnega grafičnega likovnega centra, pri čemer se je načelo izbora osredotočalo na vprašanje umetnika kot nekakšnega kronista časa, tistega, ki tako ali drugače beleži spremembe svojega okolja. A vendarle to ni v ospredju, saj se razstava osredotoča predvsem na vprašanje možnosti zbirke, njene distribucije in predvsem na preseganje monolita medija grafike. Prav zaradi tega so ob umetniška dela iz zbirke sopostavljena dela sodobnih avtorjev, ki z značilnostmi svojih umetniških praks, a vendarle vsak na svoj način direktno preizprašujejo vlogo medija, njegovo vzdržnost ter pomen njegove raznovrstnosti v kontekstu razstav sodobne vizualne umetnosti. Napetost, ki nastaja med deli iz zbirke Mednarodnega grafičnega likovnega centra in deli povabljenih avtorjev, poizkuša ustvariti prostor za nov razmislek o izkušnji, obstoju in minljivosti medija ter tako preseči mejo med preteklostjo in sedanjostjo. Predvsem pa opozoriti na pasti, ki se lahko pojavijo v kontekstu monolitnih klasifikacij izraznih medijev.

Dela umetnikov iz zbirke MGLC:
Jorn Asger, Janez Bernik, Bogdan Borčić, Albin Brunovsky, James Lee Byars, Melanie Cervantes, Jan Dibbets, Robert Filliou, Iztok Geister-Plamen in Marko Pogačnik, Bojan Gorenec, Dušan Pirih Hup, Ingvar Hurtig, Irwin, Sanja Iveković, Pan Chin-Jui, Kobayasi Keisie, Janez Knez, Metka Krašovec, Lina Rica, Lucy Lippard, Vladimir Makuc, Stéphane Mallarmé, Dimitrije Bašičević Mangelos, Dora Maurer, Jonas Mekas, Max Neuhaus, Iztok Osojnik in Iztok Saksida Jakac, Ivan Picelj, Margareta Renberg, Dieter Roth, S.M.S., Lojze Spacal, Zora Stančič, Mladen Stropnik, Andraž Šalamun, Günther Uecker.

Povabljeni avtorji:
Vlatka Horvat, Ištvan Išt Huzjan, Bogoslav Kalaš, Aras Özgün, Sandra Sterle

Kustos: Tevž Logar

Odprtje razstave je spremljal performans Ištvana Išta Huzjana.

http://www.mglc-lj.si/files/data/precenja_vodic.pdf

Branje teksta Arasa Özgüna Črno morje, Literarni nokturno, 3. julij ob 19.00 na 3. programu in ponovitev 23.05 na 1. programu Radia Slovenija.

S podporo:

   

KATALOG 
Razstavo spremlja katalog s spremnim besedilom kustosa razstave Tevža Logarja. 

urednica Yasmín Martín Vodopivec
Ljubljana, 2014
32 strani, slovenski in angleški jezik, barvne reprodukcije
cena 5 EUR