Odprt je JAVNI RAZPIS za oddajo umetniških ateljejev v MGLC Švicariji v brezplačno uporabo za izvajanje kulturne dejavnosti

Javni zavod Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je upravljavec MGLC Švicarije, rezidenčnega in ustvarjalnega centra, ki se nahaja na naslovu Pod turnom 4, Ljubljana. V MGLC Švicariji je na voljo za oddajo enajst (11) delovnih umetniških ateljejev v brezplačno uporabo za izvajanje kulturne dejavnosti.

Delovni umetniški ateljeji so namenjeni ustvarjalcem, ki aktivno delujejo na področju vizualnih umetnosti. Namen javnega razpisa je ustvarjalcu ali ustvarjalki oddati v brezplačno uporabo atelje za obdobje petih (5) let in z umetniško prakso ustvarjalcev razvijati programsko vizijo MGLC Švicarije.

Kdo se lahko prijavi?

Upravičene osebe za sodelovanje na razpisu so posamezniki:

1) ki opravljajo dejavnost na področju vizualnih umetnosti in imajo akademski naziv s tega področja oziroma so kot posamezniki vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo s poklicem slikar, kipar, ilustrator, fotograf, grafik, avtor stripov, videast, intermedijski umetnik;

2) izkazujejo visok nivo kvalitete in izvirnosti dosedanjega dela na področju vizualnih umetnosti v zadnjih desetih letih (2012–2021), kar prijavitelj dokazuje na podlagi predloženih referenc v prijavnem obrazcu;

3) imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Ljubljana in svojo dejavnost opravljajo pretežno v Ljubljani;

4) niso lastniki prostorov, v katerih lahko izvajajo svojo dejavnost;

5) v primeru umetnikov, ki že uporabljajo delovne ateljeje v MGLC Švicariji (2017–2022) in se ponovno prijavljajo na razpis, so določeni še naslednji pogoji,

- da izpolnjujejo pogodbene obveznosti do upravitelja;

- da skrbno in odgovorno upravljajo s prostorom;

- da na dan oddaje prijave na razpis nimajo neporavnanih obveznosti, ki se nanašajo na uporabo prostorov v MGLC Švicariji.

Natančnejši pogoji za sodelovanje na razpisu so obrazloženi v razpisni dokumentaciji (besedilo razpisa).

Rok za prijavo

Prijavitelji morajo vloge z dokazili poslati priporočeno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici "JR ATELJE v MGLC Švicariji– NE ODPIRAJ". Na zadnji strani ovojnice morajo obvezno navesti ime, priimek in naslov prijavitelja. Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 5. 2022 do 24:00 ure.

Razpisna dokumentacija

- besedilo razpisa (pdf),

- prijavni obrazec (doc),

- vzorec pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo (pdf),

- strateški načrt javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center 2021–2025 (pdf).

Želim prejemati novice na e-mail:
ARHIV

Odtisi in vtisi 2

Odtisi in vtisi 2
5. 7.–2. 10. 2022
MGLC Grad Tivoli

Odprtje: torek, 5. julij, ob 19. uri

Razstava je nastala na podlagi javnega poziva slovenskim umetnicam in umetnikom vseh generacij, ki aktivno ustvarjajo na področju umetnosti tiska in grafike, in je izhodišče za nadaljnje raziskovanje slovenske grafične produkcije in njene vpetosti v sodobne vizualne umetniške prakse.

Mednarodna strokovna žirija v sestavi Barbora Kundračikova (CZ), Mario Čaušić (HR) in Miloš Đorđević (RS) je izmed 114 prijavljenih izbrala dela 43 umetnic in umetnikov.

Več.

 

Poletje v Tivoliju '22

POLETJE V TIVOLIJU 2022
5.–28. 7. 2022
Grad Tivoli in MGLC Švicarija

Že dvanajsto leto se okolica Gradu Tivoli in MGLC Švicarije poleti spremeni v največje zeleno in sveže kulturno prizorišče v mestu. Koncerti, filmske projekcije, razstave in vodstva, ustvarjalne delavnice – raznolik umetniški program bo poskrbel, da bodo poletni večeri sredi narave osvežujoči in nepozabni. 

Več.

 

Lea Culetto: Marodiranje

1. 6.–31. 7. 2022
MGLC Švicarija

Po prvem letu bivanja in dela v ateljeju za mlade umetnike v MGLC Švicariji se predstavlja Lea Culetto, ki v svojih delih razkriva tabuje in predstave o ženskem telesu in z njim povezano družbeno afirmacijo in stigmatizacijo hkrati. Projekt Marodiranje sestavljajo preproste bele majice z odtisom umetničinega menstrualnega madeža. Sporočilnost je neposredna, dekodirana, razkrita – intimni akt menstruiranja prehaja z odtisom menstrualne krvi na ukrojenih majicah v javni prostor in diskurz.

Več.


Foto: Urška Boljkovac. Arhiv MGLC.